Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies
(obowiązuje od 3 października 2023 r.)
 
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
Codziennie dbamy o to, aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twojej wizyty na naszej stronie, dokonywania przez Ciebie zakupów i rejestracji konta.
 
Wiemy, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo, dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie prawa Ci przysługują, które z Twoich danych gromadzimy i dlaczego, oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.
 
Pamiętaj, że Twoje dane pobieramy przede wszystkim w toku Twojego korzystania z naszej strony https://demmers.pl/ (którą dalej nazywać będziemy Serwisem), jak również, gdy przekazujesz nam swoje dane w toku dokonywanych zakupów lub celem skorzystania z innych naszych usług (np. newsletter, założenie konta, itp.)
 
Spis treści
I.        Informacje ogólne dotyczące polityki prywatności.
II.       Kto jest administratorem Twoich danych osobowych.
III.     Jak i dlaczego zbieramy Twoje dane?
IV.      Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
V.       Jakie są konsekwencje nieprzekazania nam Twoich danych?
VI.     Które z Twoich danych i w jaki sposób powierzamy do przetwarzania innym podmiotom?
VII.    Jak długo przechowujemy Twoje dane?
VIII.  Twoje prawa.
IX.     Profilowanie.
X.      Pliki cookies.
XI.     Jak zabezpieczamy Twoje dane.
XII.    Procedura zmian Polityki Prywatności.
 
 
 
I.           INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 
1.     Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przede wszystkim wskazanie Ci w jakim celu potrzebujemy informacji, które od Ciebie pobieramy. W treści naszej Polityki Prywatności wyszczególnimy Ci jakie dane zbieramy, skąd wynika zakres pobierania takich danych i jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.
2.     Nasza Polityka Prywatności została wykonana w oparciu o:
a)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej również „RODO”,
b)  Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3.     W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zadbaliśmy o to, aby wszyscy nasi pracownicy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ponadto posiadamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz środki organizacyjne w celu właściwego zabezpieczenia Twoich danych.
4.     Dane osobowe, które od Ciebie pobieramy są przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie w uzasadnionych celach, zgodnych z przepisami prawa.
5.     Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Zobowiązujemy się również do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
6.     Jako Administrator Twoich danych zapewniamy, że wdrożyliśmy wszelkie wytyczne i procedury zgodne z RODO. Szczegółowy zakres wdrożonych przez nas środków zabezpieczających znajduje się w naszej dokumentacji wewnętrznej składającej się m.in. z polityki ochrony danych osobowych oraz zbioru zasad, wytycznych i zaleceń. Dzięki temu Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób rzetelny, a wdrożone przez nas środki zabezpieczające pozwalają sprawnie egzekwować wszelkie prawa, które Ci przysługują.
 
II.         KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
 
1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Experiago sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-204) przy ul. Legnickiej 52/203, 54-204 Wrocław, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000496611, NIP: 8942982763, REGON: 021062460 [zwana dalej również: Administratorem].
2.     Jeśli masz jakieś pytania, chcesz złożyć wniosek albo skargę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę możesz skontaktować się z nami również w formie pisemnej na adres: Experiago sp. z o.o. ul. Legnicka 52/203, 54-204 Wrocław, lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@demmers.pl, lub drogą telefoniczną: numer telefonu kontaktowego: +48 730 790 415.
3.     Pytania, wnioski, skargi powinny przede wszystkim zawierać:
a)  dane osoby lub osób, których dotyczy dane zapytanie bądź żądanie,
b)  zdarzenie, które jest powodem wysłania do nas wiadomości,
c)  swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d)  oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 
III. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?

1.     Dane przekazywane lub generowane przez Ciebie zbieramy by usprawnić działanie naszego Serwisu i dostosować go do Twoich potrzeb, jak również by świadczyć usługi, z których korzystasz lub na otrzymanie których wyraziłeś chęć.
2.     Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przede wszystkim, gdy nam je podajesz bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu oferowanych towarów, zakładaniu konta użytkownika lub przy korzystaniu z innych naszych usług (np. przy zgodzie na newsletter, udziale w konkursach); oraz gdy je „tworzysz” korzystając z naszego Serwisu.
3.     Gdy wyrazisz chęć skorzystania z oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane które zebraliśmy w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem i Regulaminem. Tymi usługami mogą być m.in.: sprzedaż i dostawa naszych towarów, założenie i prowadzenie konta użytkownika, usługa newslettera, konkursy, itp.
4.     Wszystkie Twoje dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy ich pobieraniu lub w niniejszej Polityce Prywatności.
5.     W ramach funkcjonowania naszego Serwisu internetowego możesz więc zostać poproszony o podanie nam następujących danych osobowych:
a)  imię i nazwisko, adres, pod który należy wysłać zakupione produkty, adres do rozliczenia zawartej transakcji, adres poczty elektronicznej i nr telefonu – celem realizacji dokonanego zakupu, w tym wysyłki zakupionych towarów, zgodnie z Twoim zamówieniem, ich rozliczenia oraz prowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych lub zwrotów,
b)  adres e-mail – twój adres e-mail będzie wykorzystywany również w przypadku, gdy zwrócisz się do nas z zapytaniem poprzez formularz kontaktowy; ponadto, jeśli zostaniesz subskrybentem naszego newsletteru, będziemy wysyłać do Ciebie raz/dwa razy w tygodniu informacje związane z naszym Serwisem – jest to opcja dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować,
c)  adres IP (Internet Protocol) urządzenia – jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej, dane takie możemy wykorzystywać w celach technicznych, demograficznych (region, z którego następuje połączenie) statystycznych, w tym do określenia zapotrzebowania na nasze usługi w danym rejonie,
d)  inne dane takie jak: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje – celem opracowywania danych statystycznych dla optymalizacji świadczonych usług, w tym wyświetlania treści zgodnych z Twoimi preferencjami.
6.     Podanie Twoich danych osobowych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest niezbędne w następujących przypadkach:
a)  w celu realizacji dokonanego zakupu, w tym wysyłki zakupionych towarów, zgodnie z Twoim zamówieniem, ich rozliczenia oraz prowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych lub zwrotów,
b)  w celu odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego,
c)  w celu świadczenia usługi newsletteru, jeśli chcesz być na bieżąco informowany co u nas słychać i jakie nowości dla Ciebie przygotowaliśmy, możesz zostać subskrybentem naszego newsletteru, przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.
7.     Dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę przede wszystkim w celu realizacji umów świadczenia usług oraz wszelkich dodatkowych kwestii oferowanych w ramach naszego Serwisu. Pragniemy jednak podkreślić, że jako Administrator dbamy o przestrzeganie zasady minimalizacji i przetwarzamy tylko te kategorie danych osobowych, które są nam niezbędne do osiągnięcia tych celów.
8.     Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że udostępnione zostały nam dane osobowe osób poniżej 16 roku życia wówczas bez zbędnej zwłoki usuniemy je.
 
IV. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

1.     Twoje dane osobowe zawsze przetwarzamy w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
a)     Twoja zgoda – w zakresie realizacji celów w niej zawartych np. subskrypcja newslettera, wyrażenie zgody jest dobrowolne, a sama zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie, podstawę tę egzekwujemy, jeśli nie mają zastosowania pozostałe podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, np. zawarta umowa albo obowiązek prawny,
b)     zawarta między nami umowa (np. umowa sprzedaży dotycząca zakupionych przez Ciebie towarów) – w zakresie niezbędnym do jej realizacji,
c)     podjęcie działań na żądanie – jeśli zwróciłeś się do nas z zapytaniem, to nie potrzebujemy dodatkowej zgody na to, aby zwrotnie skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytanie,
d)     obowiązek prawny tj. obowiązek wynikający z przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do przestrzegania wiążących nas przepisów;
e)     nasz prawnie uzasadniony interes.
2.     Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, o której mowa w pkt 1 a) powyżej to przede wszystkim wykorzystujemy je wyłącznie w zakresie udzielonej nam zgody. Na tej podstawie realizować będziemy przede wszystkim kampanie informacyjne i marketingowe. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić zdanie i swoją zgodę cofnąć – wystarczy wysłać nam wiadomość na adres e‑mail: info@prezentokracja.pl. Pamiętaj jednak, że nie zawsze wiąże się to z usunięciem Twoich danych osobowych. Możemy je nadal przetwarzać w niezbędnym zakresie, np. jeśli posiadamy inną podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych (zawarta umowa) lub jeśli ciąży na nas uzasadniony obowiązek prawny.
3.     Twoje dane będziemy przetwarzać również celem realizacji zwartej z Tobą umowy by w sposób należyty móc świadczyć usługi, z których chcesz skorzystać, w tym prawidłowo dostarczyć i rozliczyć kupione towary.
4.     Pamiętaj, że mimo tego, że nie dałeś nam na to wyraźnej zgody, to jesteśmy zobligowani do udostępnienia na żądanie Twoich danych osobowych podmiotom prawa publicznego tj. organom podatkowym, organom ścigania i innym właściwie umocowanym do tego podmiotom w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5.     Na podstawie realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych, statystycznych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie.
 
V.          JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA NAM TWOICH DANYCH?
 
1.     Niepodanie nam wymaganych danych spowoduje, że nie będziemy mogli świadczyć usług, o które nas prosisz.
2.     W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy (lub ją cofniesz) wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.
 
 
VI.        KTÓRE Z TWOICH DANYCH I W JAKI SPOSÓB POWIERZAMY DO PRZETWARZANIA INNYM PODMIOTOM?
 
1.    Musisz wiedzieć, że o ile nie udostępniamy Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody to Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom. Podmioty przetwarzające to nic innego jak firmy z którymi współpracujemy w zakresie prowadzenia swojej działalności gospodarczej.
2.    Z podmiotem przetwarzającym zawieramy stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, dzięki temu gwarantujemy, że podmiot ten przetwarza Twoje dane wyłącznie na nasze potrzeby, w zakresie i celach w niej wskazanych.
3.    Przede wszystkim Twoje dane osobowe powierzamy do przetwarzania takim podmiotom jak:
a)     podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe - celem dostarczenia Ci zakupionych towarów,
b)     podmiotom zajmującym się wysyłaniem mailingu– aby móc wysyłać wiadomości, na otrzymywanie których wyraziłeś zgodę,
c)     podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej na której mieści się nasz Serwis – dzięki temu możesz korzystać z naszego Serwisu,
d)     podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Serwisu – jeśli zaistnieje taka potrzeba, w ten sposób usuwamy również wszelkiego typu awarie, usterki, przerwy techniczne w funkcjonowaniu naszego Serwisu,
e)     podmiotom świadczącym usługi księgowe – w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych naszej firmy,
f)      podmiotom świadczącym inne usługi na naszą rzecz, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszego Serwisu.
4.    Powierzając Twoje dane dbamy o to, aby podmioty przetwarzające, z którymi współpracujemy posiadały właściwie wdrożone środki organizacyjne i techniczne oraz by przetwarzały je zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami RODO.
5.    To, że czasami powierzamy przetwarzanie niektórych Twoich danych innym podmiotom nie oznacza, że tracimy nad nimi kontrolę. W stosunku do przekazanych nam danych osobowych zawsze możesz skorzystać ze swoich praw szczegółowo opisanych w punkcie IX niniejszej Polityki Prywatności. Dbamy o to, aby Twoje dane przetwarzane były zgodnie z prawem i tylko w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie tym podmiotom powierzyliśmy.
6.    Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w rozumieniu przepisów RODO. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany, a Administrator zobowiązuje się stosować prawidłowe zabezpieczenia wynikające z RODO.
7.    Niektóre z podmiotów, z których usług korzystamy, mogą mieć ulokowane serwery poza granicami Polski, jednakże w każdym przypadku znajdują się one na terenie Państw należących do Unii Europejskiej i zgodnie z Unijnymi przepisami zapewniają należytą ich ochronę.

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

1.     Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.
2.     Musisz jednak pamiętać, że Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej. Wynika to z nałożonych na nas obowiązków i szczególnych przepisów prawa.
3.     Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
a)  Twoja zgoda – okres przetwarzania Twoich danych osobowych trwa do momentu jej cofnięcia lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi, której już nie wykonujemy), jeśli dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych nie nakłada na nas obowiązku lub nie wynika ze szczególnych przepisów prawa,
b)  konieczność realizacji umowy – pamiętaj, że nie zawsze okres przetwarzania Twoich danych trwa, dopóki strony wiązać będzie zawarta umowa, ze względu na nałożone na nas obowiązki wynikające ze szczególnych przepisów prawa,
c)  obowiązek prawny – Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak długo będzie ciążył na nas taki obowiązek prawny, wynikający ze szczególnych przepisów prawa,
d)  realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.
4.    Pamiętaj, że podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez określony czas przede wszystkim wynikają z przepisów szczególnych. Dlatego mimo tego, że cofniesz swoją zgodę, umowa, która nas łączyła zostanie rozwiązana lub po prostu wygaśnie to w niektórych przypadkach jesteśmy nadal zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych.
5.     Tytułem przykładu:
a)  w związku z zakupem przez Ciebie towarów, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego oraz z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń (przechowywać będziemy tylko te dane które są niezbędne do wypełnienia obowiązków z tych przepisów). Okres ten może ulec zmianie wraz ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
b)  dane podane do rejestracji konta na Serwisie przechowywane będą tak długo jak długo prowadzone będzie Twoje konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia,
c)  Twoje dane osobowe podane do wysyłki newsletteru lub innego mailingu przechowywane będą, dopóki ważna będzie Twoja zgoda na ich dostarczanie,
d)  jeśli wyraziłeś zgodę na inne nasze działania informacyjne o naszej ofercie - Twoje dane niezbędne do ich prowadzenia przechowywane będą, dopóki nie cofniesz swojej zgody.
6.     Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożlwiający przypisanie tych danych do Twojej osoby.
 
VIII.    TWOJE PRAWA
 
1.     W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, o których informujemy w niniejszym dziale. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w Serwisie oraz Polityce Prywatności (dział II). Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam:
a)  danych osoby lub osób, których dotyczy dane zapytanie bądź żądanie,
b)  informacji o zdarzeniu, które jest powodem wysłania do nas wiadomości,
c)  swoich żądań oraz podstawy prawnej tych żądań,
d)  oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
2.     W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:
a)  prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator ma obowiązek poinformować Cię na temat tego, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, wskazać stosowną podstawę prawną przetwarzania, okres przetwarzania oraz inne informacje m.in. czy Twoje dane osobowe są przekazywane lub udostępniane podmiotom trzecim, ponadto Administrator jest zobowiązany wskazać swoje dane kontaktowe oraz dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych (jeśli został powołany), obowiązek taki trzeba spełnić w momencie pozyskania danych osobowych, dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności,
b)  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych – zarówno tych które nam udostępniłeś, a które przetwarzamy, jak i tych które powstały w toku naszej współpracy (np. historia transakcji),
c)  prawo żądania niezwłocznego sprostowania lub uaktualnienia przez nas Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe,
d)  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania),
e)  prawo żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”)– w takim wypadku bez zbędnej zwłoki usuniemy Twoje dane (z zastrzeżeniem, że zostawimy te dane które musimy zachować zgodnie z przepisami prawa),
f)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
g)  prawo do otrzymania danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi,
h)  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – możesz zwrócić się do nas z żądaniem przesłania swoich danych do innego wskazanego przez Ciebie administratora, możemy spełnić Twoje żądanie wtedy, gdy wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
i)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
j)   prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał szczególnie uzasadniony powód ku temu – w takim wypadku poinformujemy Cię o tym,
k)  jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
l)   wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z wyrażoną zgodą lub doszło do naruszenia Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.
3.     Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym skontaktuj się z nami w dowolnej formie.
4.     Wycofanie przez Ciebie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, w razie braku sformułowania przez Ciebie odmiennych zastrzeżeń, będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich naszych usług i Serwisów oraz w stosunku do podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych.
5.     Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, tj.:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl.
 
IX.        PROFILOWANIE
 
1.     Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania osoby, której dane dotyczą.
2.     Na naszym Serwisie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Twoje działania na Serwisie, by ocenić możliwość oferowania Ci naszych usług. Nasze profilowanie może sprowadzać się do ustalenia Twoich preferencji i zapotrzebowania celem lepszego dostosowania Serwisu i naszych usług do Twoich potrzeb.
3.     W wyniku dokonywanego profilowania nie są nigdy w sposób zautomatyzowany podejmowane żadne decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istot­nie wpływające na Ciebie.
 
X.          PLIKI COOKIES
 
1.     Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania oraz naszych usług do Twoich indywidualnych potrzeb. W związku z tym możesz zgodzić się na to, aby wpisane dane i przekazywane informacje (w tym to w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu) zostały zarejestrowane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego, jak również możliwe będzie ułatwienie Ci znalezienia treści których szukasz. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
2.     Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.     Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu w następujących celach:
a)     dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
b)     wyświetlania według preferencji zindywidualizowanych reklam dla użytkownika Serwisu internetowego,
c)     prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu internetowego,
d)     zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu,
e)     lepszej optymalizacji funkcjonowania Serwisu internetowego.
4.     Poprzez zapisywanie plików Cookies urządzenie rejestruje Twoją aktywność na naszej stronie i to właśnie dzięki temu strona, wyświetlana jest w sposób zindywidualizowany, według preferencji użytkownika.
5.     Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
6.     Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
a)     w przeglądarce Chrome 
b)     w przeglądarce Firefox
c)     w przeglądarce Internet Explorer 
d)     w przeglądarce Opera
e)     w przeglądarce Safari
7.     Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. W tym celu korzystamy z usług podmiotów trzecich. Przetwarzane przez te podmioty dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących indywidualne osoby odwiedzające Serwis.
 
XI.        JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE
 
1.    Zapewniamy optymalny zakres środków organizacyjnych pozwalających na optymalną ochronę danych osobowych, a w szczególności:
a)   zabezpieczamy możliwość pobierania, kopiowania i udostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym,
b)   zabezpieczamy dane osobowe, bazy danych oraz urządzenia na których są przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.     Twoje Dane przechowujemy, wykorzystujemy i przekazujemy w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
3.     Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Twoje informacje nie zostaną utracone, wykorzystane lub zmienione. Nasze środki bezpieczeństwa danych obejmują między innymi: szyfrowanie, pseudonimizację, tworzenie kopii zapasowych danych, testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności wykorzystywanych środków bezpieczeństwa, ograniczenia fizycznego i zdalnego dostępu do danych.
4.     Gdy przechowujemy Twoje dane w formie cyfrowej na serwach wewnętrznych, robimy to wykorzystując jedynie te podmioty które gwarantują bezpieczeństwo oferowanej infrastruktury.

XII. PROCEDURA ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasze usługi będą z czasem ulegać zmianom wraz z ich dostosowywaniem do zidentyfikowanego zapotrzebowania oraz zmianą naszych możliwości działania. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania prawne związane ze świadczeniem oferowanych przez nas usług. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie. Istotne zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą bezpośrednio na Twój adres mailowy.

pixel