Polityka prywatności

 

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

 

Administartorem podabych przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego demmers.pl jest firma Maria Kiełbasa, ul. Rumiankowa 55/1b, 54-512 Wrocław, NIP: 817 – 149-68-51, REGON .........e-mail: demmers.teahouse@outlook.com, kontakt tel. 667 42 12 04 lub 605 678 936

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZEWTARZAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE DANE PRZETWARZAMY ORAZ JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

 

Dane osobowe, które nam powierzasz to: Twoje imię i nazwisko, adres pod który nalezy wysłać zakupione przez Ciebie produkty, adres stosowany do rozliczenia zawartej transakcji, adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

 

Dane te są używane przez nas w celu:

 

1. utrzymania Twojego konta w naszym serwisie. W tym celu będziemy przetwarzać adres e-mail na który wysyłamy link aktywacyjny a atakże regulamin serwisu. Za pomocą adresu e-mail kontaktujemy się z Tobą również w przypadku informowania o istotnych zmianach w serwisie oraz aktualizacji dokumentów takich ajk regulamin czy polityka prywatności. Te dane są niezbędne abyśmy mogli utrzymac Twoje konto w Serwisie, dzięki temu łatwiejsze będzie zamawianie naszych prduktów a także uzyskasz dostęp do historii transakcji.

W tym przypadku Twoje dane prztwarzamy na podstawie Umowu (regulaminu),który został przez Ciebie zaakceptowany. Będziemy je przetwarzać tak długo, jak dugo nie zażądasz usunięcia konta lub do czasu przedawinienia ewntualnych roszczeń.

W przypadku usunięcia konta potrwa to nieco dłużej (do 10 dni) aby spełnić Twoją prośbę i usunąć dane dlatego w tym przypadku będziemy przechowywać dane jeszcze koło 10 dni.

2. zrealizowania zamówienia, a także informowania o stanie zamówienia. W tym celu będziemy przetwarzać : adres e-mail, adres do wysyłki, adres rozliczeniowy. Twoje imię i nazwisko, nr telefonu. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania zamowienia) oraz w przypadku danych nieobowiązkowych na podstawie Twojej zgody. Dane te będziemy przetwarzać przez okres realzowania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z pezchowywaną fakturą będziemy przechowywać tak długo , aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.

 

3. rozpatrywania skałdanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstapienia od Umowy (zwrot towaru). W tym celu będziemy przetwarzać: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres do doręczeń, numer konta bankowego na który mają być zwrócone środki w przypadku uznania reklamacji a także inne informacje, które moga być przydatne do jej rozpatrzenia. W tym przypadku Twoje dane przedstawiamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami , byśmy mogli udowdnić prawidłowość ropzatrzenai reklamacji). Dane te będziemy przewtarzac przez okres realizowania umowy, a także przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

4. przesyłania informacji o naszych ofertach. W tym celu będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci prowadzenia działąń marketingowych naszych produktów i usług. Dane te będziemy przeywarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu – gdy poinformujesz nas o tym, że nie chcesz od nas otzrymywać takich wiadomości.

 

5. przesyłania newslettera, w którym informujemy o nowościach w serwisie, konkursach, promocjach, jeśli wyrazisz na to zgodę. W tym celu będziemy przetwarzać twój adres e-mail. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz cofnąć w każdym czasie. Jeżeli chcesz to zrobić wystarczy do nas napisac na adres: demmers.teahouse@outlook.com

W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie uzysaknej od Ciebie zgody przy zapisywaniu się do newslettera. Będziemy je przewtarzać dopóki nie cofniesz udzielonej zgody. W takim przypadku potrzebujemy trochę czasu (do 10 dni) aby usunąć Twoje dane z naszych baz danych.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne , jedankże w przypadku ich braku możemy nie zrealizować świadczenia usług, realizacji zamówienia czy utrzymywanie Twojego konta w srewisie.

 

KTO PRZETWARZA TOWJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:
a). pracowników firmy Maria Kiełbasa we wszystkich celach wymienionych rozdziale II powyżej. Wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i korzystają z procedur gwarantujących bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych
b). firmy kurierskie (Inpost, DPD i Poczta Polska) – dzięki którym możemy wysłać Wam zakupione produkty. Mają oni dostęp do: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń oraz numeru telefonu jeżeli został podany, aby kurier mógł uprzednio umówić się na odbiór przesyłki. Firmy kurierskie mogą również otrzymać Twój e-mail aby mogły również poinformować o etapie wysyłki;
c). biuro rachunkowe Ekofinanse Beata Cwenar nasza księgowa ma dostęp do danych figurujących na fakturze VAT tj. imię i nazwisko oraz adres;
d). firma IAI shop sp. z o.o. – która dostarcza nam oprogramowanie sklepowe, przechowuje ona na swoich serwerach wszystkie gromadzone dane niezbędne do obsługi procesu sprzedaży, oraz wysyłamy newsletter.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?


Masz prawo:
1. uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak długo, a także komu te dane udostępniamy.

2. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W takich przypadkach napisz do nas na adres e-mail: demmers.teahouse@outlook.com w celu przedstawienia swojego żądania.

3. żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

4. żądać, jeżeli według Ciebie Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas Twojego żądania sprostowania danych.

5. cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych gdy je przetwarzamy na podstawie Twojej zgody;

6. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa;

7. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, o ile nie będziemy mieli innych podstaw do ich przetwarzania.

8. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam zostały podane, masz również prawo żądać abyśmy przesłali te dane innemu administratorowi jeżeli:

a. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy; oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

9. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych zaprzestaniemy ich przetwarzania;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
d. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Nasz sklep korzysta ze zbiorczych danych statystycznych (które nie zawierają danych osobowych) dzięki którym możemy kierować nasze reklamy tylko do osób, które mogą być zainteresowane naszymi produktami, w tym celu wykorzystujemy integrację z:

a). Facebookiem, gdzie możesz zobaczyć reklamy naszych produktów, które przeglądałeś będąc na naszej stronie lub które dodałeś do koszyka bez składania zamówienia
b). Google Analitycs - to narzędzie które pokazuje nam z jakich kanałów trafiają na naszą stronę klienci, jakie mają zbiorcze cechy demograficzne, a także co robili na naszej stronie.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie tych danych możesz:

a). zmienić ustawienia przeglądarki (sekcja POMOC w Twojej przeglądarce)
b). skorzystać z opcji USTAWIENIA na pasku z informacją o plikach cookies - tam możesz zablokować wykorzystanie plików marketingowych
c). wykorzystać narzędzie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl stworzone przez Google w celu wyłączenia wykorzystania danych przez Google Analytics.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Firma Maria Kiełbasa Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g) bezpiecznie przechowywane,
h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony,


Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego demmers.pl. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych. Domyślnie ustawienia te będą ustawione jako niepubliczne
Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

2. wylogowaniu się ze strony demmers.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu np. opinii produktów itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony demmers.pl Wylogowanie ze strony demmers.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;

3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego KrainaHerbaty.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego demmers.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

INFORMACJE TECHNICZNE - pliki cookie 

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego demmers.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego demmers.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego demmers.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.


Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego demmers.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego demmers.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego demmers.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a). Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego demmers.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b). Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c). Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d). Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e). Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

f). Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?


Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu.

 

 

 

Pliki cookies osób trzecich

Oprócz funkcjonalnych plików cookies istnieją także pliki cookies, które nie są umieszczane ani odczytywane przez nas, ale pochodzą od osób trzecich, z których usług korzystamy w zakresie potencjalnych funkcjonalności dla stron internetowych. Poniżej wyjaśniamy cele wykorzystywania plików cookies przez poszczególne podmioty.

Google: Analytics, Dynamic Remarketing, AdWords i Doubleclick

Amerykańska spółka Google Inc. umieszcza pliki cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usług Google Analytics, Google AdWords, Doubleclick i Google Dynamic Remarketing. Korzystamy z powyższych usług w celu otrzymywania raportów dotyczących sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających, sposobu korzystania z reklam, sposobu korzystania z wyszukiwarki Google i restauracji oglądanych przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Google może przekazywać powyższe informacje osobom trzecim w zakresie wymaganym prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dokonaliśmy szeregu ustaleń z Google w celu ochrony danych osobowych użytkownika podczas korzystania z usługi Google Analytics:

  • Nie udzieliliśmy Google zgody na wykorzystywanie gromadzonych informacji przez inne usługi Google.

  • Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  • Ostatnie cyfry adresu IP użytkownika są zamaskowane.

  • Nie korzystamy z usługi Google Analytics łącznie z innymi usługami Google.

Sposób wykorzystywania danych osobowych użytkownika i innych danych przetwarzanych za pośrednictwem plików cookies określony jest w polityce prywatności Google (podlegającej regularnym aktualizacjom). 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel